Rezident suburban, Leonid

Instrument pentru legare la reședința din suburbie